Bảng giá dịch vụ co-location

Các gói dịch vụ Co-location FPT Data Center

SILVER

TITAN

GOLD

PLATINUM

PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VND)

Phí khởi tạo dịch vụ 2.000.000
Cước hàng tháng 2.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Không gian server Rack 1U Rack 1U Rack 1U Rack 1U
Công suất điện tiêu thụ cho máy chủ 400W
Lưu lượng chuyển tải (datatransfers) Không giới hạn
Băng thông trong nước 300Mbps 500Mbps 700Mbps 1Gbps
Băng thông quốc tế (uplink/downlink) 5Mbps/ 5Mbps 10Mbps/ 10Mbps 15Mbps/ 15Mbps 20Mbps/ 20Mbps
Địa chỉ Ip 1IP
Hỗ trợ Kỹ Thuật 24×7
Hệ thống theo dõi băng thông (web base)

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (VND)

Bổ sung thêm 1 ổ cắm mạng + 1 IP
Thêm 01 địa chỉ IP (không ổ cắm mạng)
Không gian rack server 1U tăng thêm
Nâng cấp băng thông quốc tế thêm 1Mbps
Bổ sung công suất điện tăng thêm (100W/máy)
Thuê hệ thống Firewall
Quản trị Máy chủ
Quản trị Máy chủ Mail
Chương trình quản lý Hosting DirectAdmin
Chương trình quản lý Hosting Controller
V. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thời gian hợp đồng tối thiểu 12 tháng