BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Phí khởi tạo (miễn phí khởi tạo khi thanh toán 12 tháng/lần)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Không gian Rack

2. PSU (Công suất nguồn tiêu chuẩn)

3. Lưu lượng thông tin

4. Băng thông trong nước

 5. Băng thông quốc tế (Upload = Download) – QoS peer IP

6. Ổ cắm mạng

7.IP tĩnh

8. Hỗ trợ kỹ thuật

 9.Theo dõi lưu lượng

SILVER

2.000.000 VNĐ

/ tháng

 2,000,000


Rack 1U

400W

Không giới hạn

300 Mbps

5 Mbps

1 Gbps

01 IP/máy chủ

24 x 7

TITAN

2.500.000 VNĐ

/ tháng

 2,000,000


Rack 1U

400W

Không giới hạn

500 Mbps

10 Mbps

1 Gbps

01 IP/máy chủ

GOLD

3.500.000 VNĐ

/ tháng

 2,000,000


Rack 1U

400W

Không giới hạn

700 Mbps

15 Mbps

1 Gbps

01 IP/máy chủ

PLATINIUM

5.000.000 VNĐ

/ tháng

 2,000,000


Rack 1U

400W

Không giới hạn

1 Gbps

20 Mbps

1 Gbps

01 IP/máy chủ

Hot
WordPress Pricing Table Plugin

 

III. DỊCH VỤ BỔ SUNG (VND)
1. Bổ sung IP tĩnh 200.000
2. Bổ sung IP tĩnh và ổ cắm mạng 1.000.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000
3. Bổ sung không gian rack 01U 300.000
4. Bổ sung Công suất điện PSU (100W) 200.000
5.Bổ sung hệ thống firewall 500.000
6. Bổ sung dịch vụ quản trị hệ thống 1.500.000
7. Bổ sung dịch vụ quản trị email 2.000.000
8. Phần mềm quản lý DirectAdmin (trả 12 month / lần) 200.000
9. Phần mềm quản lý Hosting Controller (trả 12 month / lần) 500.000