Tiêu chuẩn thiết kế

Đạt tiêu chuẩn Tier 3 Quốc tế của Uptime Institute

Tiêu chuẩn vận hành, quản lý chất lượng

Tuân thủ bộ thư viện ITIL và ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn bảo mật thông tin

Đạt chứng chỉ ISO 27001:2013

Tiêu chuẩn quản trị năng lượng

ISO 50001:2011