Di dời trung tâm dữ liệu: Lập kế hoạch, Chọn chiến lược và Thực thi

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp của bạn có thể cần phải di dời trung tâm dữ liệu (Data Center hay DC). Việc di dời trung tâm dữ liệu có thể được kích hoạt bởi việc hợp nhất trung tâm dữ liệu sau khi sáp nhập, mở rộng, kết thúc thời hạn thuê, các yêu cầu về pháp lý, chuyển sang đám mây và nhiều tình huống khác.

Mặc dù quá trình di dời DC có thể được thúc đẩy bởi các lý do khác nhau, nhưng mỗi lượt di dời DC đều có một điểm chung mang tính chiến lược: bạn cần tìm hiểu, lập bản đồ và kiểm kê tất cả mọi thứ bên trong DC hiện có của mình để di dời, thay thế hoặc loại bỏ chúng.

Bản kiểm kê tài sản Data Center (DC inventory) cung cấp bản đồ lộ trình cho những việc cần làm để chốt sổ và di dời trung tâm dữ liệu. Các bản kiểm kê DC có thể được ghi chép theo cách thủ công hoặc chúng có thể được tạo bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng như BMC Helix Discovery, dcTrack, Sunbird DCIM, Device42, hay openDCIM,… để tự động hóa việc khám phá tài sản và đối chiếu các thành phần phụ thuộc của ứng dụng.

Bất kể bạn tạo ra bản kiểm kê DC theo cách thủ công hay sử dụng phần mềm của bên thứ ba, dưới đây là danh sách kiểm tra, hay còn gọi là checklist, cho việc di dời trung tâm dữ liệu, gồm các mục bạn cần tìm hiểu và lập bản đồ trong khi lập kế hoạch chi tiết cho việc di dời DC.

Các nghĩa vụ trong hợp đồng hiện tại của trung tâm dữ liệu

Xem lại bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến trung tâm dữ liệu bạn sắp di dời, bao gồm các điều khoản chấm dứt và các khoản phạt. Điều này cho bạn biết bạn có nghĩa vụ gì khi rời khỏi trung tâm dữ liệu hiện tại.

Kiểm kê phần cứng

Kiểm kê phần cứng phát hiện ra các máy chủ vật lý và thiết bị hạ tầng mà bạn cần di dời hoặc thay thế. Thiết bị này bao gồm tất cả các máy chủ mạng DC, PC, máy in, router, switch, firewall, web filter, web server, thiết bị load balancer, modem, máy chủ edge hoặc DMZ, các bộ nguồn liên tục (UPS), bộ phân phối điện (PDU), thiết bị dự phòng, v.v… Mỗi phần của thiết bị phải được kiểm kê với:

 • Nhà sản xuất, model và ngày được đưa vào bảo dưỡng hoặc số tuổi gần đúng
 • Hệ điều hành và phiên bản
 • Thông tin IP, bao gồm địa chỉ IP được sử dụng, subnet, gateway, máy chủ DNS hay máy chủ routing (nếu có)
 • Thông tin cụ thể về thiết bị có liên quan
 • Yêu cầu về nguồn điện, bao gồm công suất, điện áp đầu vào / đầu ra, dòng điện (Amps), loại đầu nối điện và liệu thiết bị sử dụng nguồn redundant hay nguồn đơn

Danh sách này có thể cung cấp những điều bất ngờ, bao gồm thiết bị quan trọng mà bạn không nhận ra là mình có hoặc các máy chủ cũ vẫn phục vụ các chức năng quan trọng. Hãy kỹ lưỡng. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn nắm rõ những gì bạn có trong DC.

Kiểm kê các kết nối, đường truyền

Bản kiểm kê các kết nối bao gồm tất cả các tài nguyên và cấu hình mạng không hữu hình cần được di dời, thay thế hoặc cho ngừng sử dụng sau khi tiến hành di dời DC. Các vật dụng cần thiết ở đây bao gồm:

 • Các mạng Internet loại A, B hoặc C được sử dụng trong DC và từ đơn vị mà bạn nhận được chúng
 • Mạng địa chỉ IP nội bộ (không thể định tuyến) được sử dụng trong trung tâm dữ liệu (10.xxx, 192.168.xx hoặc 172.16.xx đến 172.31.xx)
 • Thông tin IP được thu thập từ bản kiểm kê phần cứng
 • Đường dây viễn thông (Telco), lớp địa chỉ IP và subnet mask được liên kết với từng line của nhà cung cấp
 • Tên miền và tổ chức đăng ký tên miền cho các miền được liên kết với địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu
 • Đặt trước địa chỉ IP DHCP cho thiết bị DC và subnet cụ thể
 • Các mục nhập DNS bên trong và bên ngoài tham chiếu đến địa chỉ IP trong trung tâm dữ liệu
 • Access control list(ACL) của firewall chứa địa chỉ IP ngoài mà firewall cho phép lưu lượng truy cập vào và ra khỏi trung tâm dữ liệu cho địa chỉ IP DMZ
 • Thông tin hợp đồng liên quan đến bất kỳ tài nguyên đã thuê nào, bao gồm ngày hết hạn hợp đồng, tốc độ đường truyền (nếu có), thủ tục chấm dứt và ngày hết hạn của mỗi hợp đồng

Giống như bản kiểm kê phần cứng, bản kiểm kê kết nối có thể chứa những điều bất ngờ. Những điều bất ngờ có thể bao gồm địa chỉ IP thuộc sở hữu của trung tâm dữ liệu hiện hữu mà bạn sắp chuyển ra khỏi, các line kênh truyền của Telco còn hạn hợp đồng trong nhiều năm, các hình phạt nghiêm khắc khi chấm dứt sớm hợp đồng và các khoản không mong muốn khác.

Bản đồ kiểm kê ứng dụng

Sau khi đã kiểm kê phần cứng và các kết nối, bạn cần xác định tất cả các ứng dụng đang chạy trên phần cứng DC và các thiết bị vật lý hoặc logic mà chúng đang chạy, cũng như mọi máy chủ bên ngoài giao tiếp với phần cứng DC hoặc tài nguyên mạng. Bao gồm:

 • Các ứng dụng core network như Domain Controller, File server và Print server
 • Các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như máy chủ Windows Server Update Services (WSUS) cung cấp các bản vá lỗi của Windows cho thiết bị khách, máy chủ của bên thứ ba cập nhật phần mềm máy khách, chẳng hạn như anti-virus và malware management consoles, email server, các máy chủ ứng dụng như database server, web server, FTP server, time-clock server, máy chủ backup và máy chủ remote access nằm trên một máy chủ bên trong DC
 • Các ứng dụng quản trị thông tin doanh nghiệp của bạn như phần mềm ERP, business intelligence, máy chủ Big Data và phần mềm CRM trên máy chủ DC
 • Máy chủ hoặc ứng dụng trong các DC thuộc sở hữu của bên khác có giao tiếp với các ứng dụng trong DC đang được di dời
 • Các ứng dụng PC giao tiếp với các ứng dụng trong DC
 • Khách hàng và đối tác kinh doanh truy cập vào mạng hoặc ứng dụng của bạn thông qua tường lửa trong DC của bạn, để có các ứng dụng như EDI, FTP exchange và truy cập từ xa vào thiết bị do nhà cung cấp sở hữu
 • Các trang web bên ngoài trao đổi dữ liệu với máy chủ DC
 • Nhà cung cấp email và dịch vụ lọc email
 • Địa chỉ IP hoặc các bản ghi DNS mà mỗi đối tượng kể trên sử dụng để liên hệ với các ứng dụng trên mạng của bạn

Bản kiểm kê ứng dụng cung cấp bản đồ về mức độ liên kết của trung tâm dữ liệu của bạn, cả bên trong tổ chức và bên ngoài tổ chức của bạn. Nó cho bạn thấy tất cả các kết nối cần được tính đến khi bạn di dời.

Bước đầu tiên và bước tiếp theo

Bản kiểm kê DC cung cấp tất cả thông tin hoạch định cần thiết để lập kế hoạch thành công cho việc di chuyển trung tâm dữ liệu sang DC vật lý khác hoặc lên đám mây. Nó ghi lại toàn bộ hạ tầng vật lý và kết cấu mạng cung cấp tài nguyên IT cho công ty của bạn, cũng như các kết nối ứng dụng dựa trên cơ sở hạ tầng đó.

Bản kiểm kê trung tâm dữ liệu giúp bạn tạo một chiến lược di dời DC trong đó thể hiện cách thức DC đó sẽ được di dời. Nó cũng giúp bạn xác định và lập kế hoạch cho bất kỳ rủi ro nào mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải khi di dời DC.

Một bản kiểm kê DC phải là một trong những mục đầu tiên bạn tạo sau khi quyết định di dời trung tâm dữ liệu được đưa ra. Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn của FPT Data Center để được tư vấn về vấn đề di dời trung tâm dữ liệu.

 


» Doanh nghiệp bạn đang lên kế hoạch di dời DC?

Hãy liên hệ đội ngũ kinh doanh của FPT Data Center để được tư vấn miễn phí.